Michaela Berg Ahlén, leg. psykolog.

Har lång erfarenhet, i första hand riktad mot skolor.
Även andra uppdrag beaktas.

  • Utredningar på barn och vuxna
  • Konsultation och handledning med pedagoger
  • Utbildning